FOTOĞRAF YARIŞMASI ANKETİ AÇILMIŞTIR 1. GRUP 2. GRUP

Paylaş
Aşağa gitmek
avatar
Yeni
Yeni
Mesaj Sayısı : 11
Tecrübe : 28
Reputation : 11
Kayıt tarihi : 07/09/17
Kullanıcı profilini gör

KAHİN EZRA

Bir Perş. Ekim 26, 2017 4:01 pm
Message reputation : 100% (1 vote)
EZRA (YAZICI KAHİN)
Ezra,Yahudiliği kurumsal bir yapıya kavuşturmuş,tevratı yazıya geçirmiş ve onu yorumlama geleneğini başlatmıştır.Kutsal soy fikrini ortaya atıp,dış evlilikleri yasaklamış, bu şekilde soya dayalı bir Yahudi kimliği oluşturmaya çalışmıştır.
Kahinlik Yahudi toplumunda söz sahibi olan en önemli kurum haline gelmiştir.İsrail topraklarının bütün zamanlar için,inandıkları gerçek sınırı onun döneminde belirlenmiştir.
İsrail devleti milattan önce 721 yılında Asurlular tarafından yıkıldı.M.ö 586 da da Babilliler Yahudi devletine son verdiler. Asuriler Babili işgal etti. 587 de asur hükümdarı Bahtünnassar Kudüs’ü yakıp yıkdı.Yahudilerin bir kısmını öldürdü.Bahtünnassardan sonra Kendani devleti bir süre daha Babilde hükümdar oldu.Sonra Kayaniyen İranda kurulan Keldani devletini yıktı.İsrailliler kurtulup Kudüse döndüler. İkinci Nebukednassar Beytülmaktisi yaktığı zaman İsrail oğullarından Tevrat okuyanlardan ve bilğinlerinden öldürdüğü kişilerin arasında Ezra babası ve dedesi de vardı.O sıralarda küçük bir çocuk olan Ezra, yaşından dolayı öldürülmedi. Oda diğer esirlerle Kudüsten,Babile götürüldü.
İsrailliler, Pers krallığı güç bulup başa geçinceye kadar,Babilde Kildan kralının ve oğullarının köleleri olarak yaşadılar.
“Böyleye Rabbinin Yeremya aracılığıyla söylediği söz yerine geldi.Ülke tutulmayan şabat yıllarının tamamlayıncaya, yetmiş yıl doluncaya kadar ıssız kalıp dinlenecek.” (krallar b:6)
Pers kralı Koreşin 1. yılında Rab Yeremya aracılığıyla bildirdigi sözünü yerine getirmek amacıyla , pers kıralı Koreşi harekete geçirdi.
Pers kıralı Koreş şöyle diyor:
Göklerin tanrısı Rab yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi.
Beni yahudadaki Yerüşalim kentinde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi.Aranızda onun halkından kim varsa Tanrısı onunla olsun.Yerüşalimdaki Tanrının tapınağını yeniden yapsınlar. (ezra b:1)
İsrail halkının sürgündün dönenlerinin sadece yüzde 5 olduğu söyleniyor.
Böylece yahuda ve Benyamin oymaklarının boy başları,kahinler,levililer yerüşalimdeki tapınağı yapmak için gidiş hazırlıklarına girişti. İsrailliler kendi kendi kentlerine yerleştikten sonra yedinci ay yerüşelimde tek vücut halinde toplandılar.
Yosadak oğlu Yeşu ve kahin olan kardeşleri Şealtiel oğlu Zerubbabille kardeşleri İsrailin tanrısının sunağını yeniden kurdular. Amaçları Hz. Musanın yasası uyarınca sunağın üzerinde yakmalık sunular sunmaktı. Sunağı eski temeller üzerinde yeniden kurdular.sonra yazılanlara uygun bir biçimde çardak bayramını kutladılar. Rabbinin belirlediği bütün kutsal bayramların sunularını, ve Rabbe gönülden verilen sunular sundular.
Kahinler,levililer ve sürgünden dönenlerin tümü işe başladılar.Rabbin tapınağının temeli atılmaya başladığı için herkes yüksek sesle Rabbi övmeye başladı.hıçkıra hıçkıra agladılar.Ses uzak yerlerden bile duyuluyordu.(ezra b:3)
Yahudalılarla,benyaminlilerin düşmanları sürgünden dönenlerin tapınağı yaptıklarını duyunca tapınağı sizlerle birlikte kuralım dediler. Bizde sizin Rabbinize tapıyoruz dediler. Ne var ki ; İsrail oğulları Rabbimize bir tapınak yapmak size düşmez diye cevap verdiler. Bunun üzerine çevre halkı tapınağın yapımından caydırmak için,korkutmaya ,cesaretlerini kırmaya girişti.Tasarılarına engel olmak için Pers kralı Koreşin döneminden Kral Dariusun krallığına denk rüşvetle danışmanlar tuttular. (ezra b:4)
Aheşveroşun krallığının başlıgıcında yahudalıların düşmanları,yahuda ve yerüşalimde yaşanları suçlayan bir belge düzenlediler.Krala Yahudilerin vergi ödemeyecekleri,krallığının gelirinin azalacağı,ona asi geleceklerine dair bir mektup yazdılar.
“Bu kent yeniden kurulur, surları yeniden tamamlanırsa fıratın batı yakasındaki bölgede hiçbir payın kalmayacak dediler.” Kralda şu yanıtı gönderdi: Buyruğum üzerine araştırma yapıldı. Bu kentin öteden beri krallara karşı baş kaldırdığı isyan ettiği,ayaklandığı saptandı.Şimdi işi durdurmaları için bu adamlara bir buyruk çıkarın. Öyle ki; ben buyruk vermedikçe kent yeniden kurulmasın. Mektup üzerine vali Rehum ile yazman Şimşay hemen yerüşalime Yahudilerin yanına gittiler ve zorla onları durdurdular. Böylece tapınağın yapımı,Pers kralı Dariusun krallığınının 2. yılına denk askıda kaldı. (DEVAMI GELECEKTİR.)
avatar
Yeni
Yeni
Mesaj Sayısı : 11
Tecrübe : 28
Reputation : 11
Kayıt tarihi : 07/09/17
Kullanıcı profilini gör

Geri: KAHİN EZRA

Bir Perş. Kas. 02, 2017 2:28 pm
(Ezra yazısının devamı)
  Dariusun krallığı döneminde  İsrailliler Yeruşalimdeki tapınağı yeniden kurmaya giriştiler.Düşmanları engel olmaya çalıştılarsada durduramadılar.Ve kral Dariusa bir haber gönderip yazılı bir yanıt alıncaya kadar beklediler.Ondan bir araştırma yapmasını,tapınağın yeniden kurlmasına kral Koreşin bir buyruk verip vermediğini saptamasını istediler.(ezra b:5)
  Kral Dariusun buyruğu uyarınca,Babildeki kayıtların saklandığı odada araştırma yapıldı.Ve kral Koreşin tapınağın yeniden yapılmasına ilişkin buyruğun yazıldığı tomar bulundu.
  Bunun üzerine kral Dariun bölge valisine ve oranın görevlilerine tapınaktan uzak durun! Tanrının tapınağına,yapım işlerine karışmayın.Bırakın yahudilerin valisiyle ileri gelenleri tapınağı eski yerinde yeniden kursunlar buyruğunu verdi.
  Ayrıca tapınağın yeniden kurulması için bütün giderleri krlaın hazinesinden ve bölgeden toplanan vergilerle ödensin.Öyle ki; yapım işleri aksamasın.Göklerin tanrısını hoşnut eden sunular sunulsun.Ben ve oğullarım sağ kalalım diye dua etsinler. Yeruşalimi adına konut seçen tanrı, bu kararı değiştirmeye oradaki tanrı tapınağını yıkmaya kalkışan her kralı ve ulusu yok etsin. Ben Darius böyle buyurdum...
  Yahudi ileri gelenleri yapım işlerini başarıyla ilerlettiler.İsrail tanrısının buyruğu ve Pers kralları koreşin,Dariusun ve Artahşasın buyrukları uyarınca tapınağın yapımını bitirdiler.Tapınak kral Darisun altıncı yılında tamamlandı.
  Hz Musanın kitabındaki kural uyarınca tanrının Yeruşalimdeki hizmeti için Kahinlerle,levililerin bağlı oldukları bölüklere göre görevlere atadılar.(ezra b:6)
  Pers kralı artahşasın krallığı döneminde baş kahin Harunun soyundan olan Hilkiya oğlu,Azarya oğlu,Sereya oğlu Ezra adında biri Babilden geldi.Ezra İsrailin tanrısı Rabbin hz. Musaya verdiği yasayı iyi bilen bir bilğindi.Kral Artahşastanın krallığının yedinci yılında İsrail halkından , kahinlerden,levililerden,tapınak görevlilerinden ve kapı nöbetcilerinden bazıları Yeruşalime gittiler.Ezra kendini yasayı inceleyip,uygulama ve israilde kuralları,ilkeleri öğretmeye adamıştı.
  Kral Artahşastan Rabbin buyruklarını israil için koyduğu kuralları iyi bilen kahin ve bilgin Ezraya bir mektup yazıp,israil halkından elindeki yasanın uygulanıp uygulanmadığı konusunda Yahuda ve Yeruşalimde araştırma yapman için ben ve yedi danışmanım seni görevlendirdik. Bölgenin bütün hazine görevlilerine buyruk veriyorum.Yasanın bilgini Kahin ezranın her istediğini özenle yerine getirin.Tanrının tapınağının hizmetkarlarından vergi almaya yetkiniz yoktur.
  Sana gelince Ezra; sendeki tanrı bilgeliği uyarınca yargıçlar ata. Bunlar bölgede yaşayan bütün halka tanrının yasalarını bilenlerin hepsine adalet sağlasınlar.Yasayı bilmeyenlerede siz öğreteceksiniz.Tanrının yasasına ve kralın buyruğuna uymayanları ya ölümle yada sürgünle yada mallarına el konarak yada hapsedilerek cezalandırılsın.
  Sürgünden dönenler israilin tanrısına yakmalık sunular sundular.Bunlardan sonra önderler,Ezranın yanına gelip dedilerki: Kahinlerle Levililer dahil çevredeki halkın,iğrenç alışkanlıklarından kendilerini ayrı tutmadılar.Kendilerine ve oğullarına bu halklardan kız aldılar.Böylece kutsal soy çevredeki halklara karıştı.Önderlerle görevliler bu hainlikte öncelik ettiler.
  Kahin Ezra kalkıp; Siz tanrıya ihanet ettiniz.Yabancı kadınlarla evlendiniz. İsrailin suçuna suç kattınız.Şimdi atalarınız tanrısı Rabbe suçunuzu açıklayın.Onun istediğini yapın.Çevredki halklardan ve yabancı kadınlardan ayrılın.  Topluluk yüksek sesle cevap verdi; Bütün söylediklerini yapacağız.  Kahin Ezra adlarını belirtecek her boydan boy başları seçti.Yabancı kadınlarla evlenen bütün erkeklerin durumunu incelediler.Bunlar kadınlarını kovacaklarına söz verdiler. İşledikleri suç için suç sunusu olarak sürüden bir koç sundular. (Ezra b:3)
 İsrailliler kentlerine yerleştikten sonra,tek vücut halinde toplandılar.Ezra Rabbin Musa aracılığıyla İsrail halkına verdiği buyrukları içeren yasa kitabını halkın toplandığı yere getirdi.Dinleyip anlayabilecek kadın erkek herkes ordaydı.Ezra, sabahtan öğlene kadar yasa kitabını okudu.Levililerden Yeşu ve beraberindeki kişiler tanrının yasa kitabını okuyup açıkladılar.Herkesin anlamasını sağlayacak biçimde yorumladılar.
  Ertesi gün bütün aile başları ve Levililer kutsal yasanın buyruklarını öğrenmek için Ezranın çevresine toplandılar.Yedi gün bayram yaptılar.Ezra ilk günden ,son güne kadar tanrının yasa kitabını okudu.Sekizinci gün kutsal toplantı yapılarak şenliği tamamladılar.(Nehemya b:8 )
  Ezra Böylece Yazıcı Kahin olarak kayıtlara geçmiştir.
Ebrar
Admin
Admin
Mesaj Sayısı : 57
Tecrübe : 214
Reputation : 14
Kayıt tarihi : 05/08/17
Nerden : Konya
Kullanıcı profilini görhttp://immanuel1.yetkinforum.com

Geri: KAHİN EZRA

Bir Perş. Ara. 14, 2017 5:04 pm
Message reputation : 100% (1 vote)
Tarih okumayı çok seven birisi olarak bu tür çalışmaların devamını bekliyorum Sümeyye abla. Smile

_________________


Ey insanlar, Rabbiniz birdir, ataniz da birdir. Hepiniz Ademdensiniz,  Adem ise topraktan yaratılmıştır.  Üstünlük ancak takva da, Allahtan korkmaktadir.

-Hz. Muhammed
Sayfa başına dön
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz